Какви са предимствата на кредита с фиксирана лихва

Относно вида на лихвата, кредитите основно се делят на два вида – кредит с фиксиран и кредит с плаващ лихвен процент. Според експертите заемите с плаваща лихва са по-изгодни от тези с фиксирана лихва. Това се дължи на факта, че при заемите с фиксиран лихвен процент, банките изчисляват и опасността от повишаване на лихвите, като това в крайна сметка ще се отрази върху финансовия им интерес или трябва да се хеджира специално.

 

Обикновено за потребителя слючването на договор за кредит с фиксирана лихва вид сделка, която го защитава от увеличаване на лихвените проценти, но същевременно има своята цена с малко по-скъпа лихва. Разликата между променливата и фиксираната лихва обикновен може да варира в определени граници в различните банки, като се определя и от погасителния период или песиода с фиксирана лихва. Влияние оказват още пазарните условия и вида на валутата.

В допълнение, в някои банки може да се открият предложения за заеми с фиксирана лихва със подобни или други, по-изгодни лихвени проценти в сравнение със заемите с променливи лихевни нива в същата или друга банка.

Как да решите кредит с какъв вид лихва да изберете? Това е ключов въпрос, отговорът на който завси от това кое е по-съществено, според вас самите. Ако търсите сигурност, изберете заем с фиксиран лихвен процент и още със сключването на договора ще знаете, че за договорения период или за целия погасителен срок на заема, лихвата няма да се променя. Така ще бъдете информирани предварително колко точно ще ви струва кредита и какво ще бъде оскъпяването с всички лихви.

Ако пък предпочитате кредитът ви да бъде по-изгоден и тенденциите са, че пазарните лихвени проценти ще останат устойчиви или пък ще поевтинеят, то кредитът с плаваща лихва е по-подходящата опция за вас. Заемите с нефиксирана лихва по принцип излизат по-евтино от заемите с фиксирана лихва, но ако пазарните индекси са с много ниска цена, може да се предвиди, че тази тенденция е невъзможно да се движи дългосрочно само надолу и в един момент тя ще запичне да расте. Така че, добре е внимателно да изберете вида лихва на вашия кредит, както и положителните и отрицателните страни на двата вида.