Студентски кредит – удобен заем за младите хора

Повечето студенти, които са приети да следват в университет, се опитват да не зависят вече от своите родители и прибягват до заем за висше образование. Обикновено младите хора се опитват сами да плащат образованието си и да покриват битовите си разходи, сметките и наема. Това кара много студенти да се възползват от кредит за студенти. Банките и кредитните компании по принцип одобряват желанията на студентите за креди за две основни начинания.

 

Студентски кредит за обучение

Банките отпускат финансиране на студенти за семестриални такси и разходи за обучение. Те отпускат средства на студенти без значение дали следват в България или става въпрос за студентски кредит за обучение в чужбина.

Естествено, размерът на един студентски кредит за чужбина може да бъде отпуснат в по-голям размер. Това е разбираемо, тъй като жизнения стандарт в съответната страна може да бъде много по-висок.

Заем за студенти за участие в обменни програми

С този вид кредити студентите могат да заминат на бригада в чужбина, да се включат в програма културен обмен или да карат стаж в друга държава. Много студенти работят на студентски бригади и значителна част от младите хора теглят заем, за да заминат, а с спечелените и спестени средства връщат средствата. Така те си осигуряват средства, за да следват, до следващата бригада. Съществуват и случаи, в които студентите не си правят правилно сметка и се връщат разочаровани, защото вместо със спестени пари, остават на червено.

Как може да се получи кредит за студенти?

Условията към кандидатите в повечето банки са да са пълнолетни и към датата на подаване на заявление да не са над 35 години. Важно изискване към студентите, за да получат финансиране, е да представят трудов договор от работодател в чужбина или от фирмата за програмата за студенти. Това важи, както за случаите за стаж, така и за работа в друга държава. В случай, че младежите отговарят на тези изисквания, банките отпускат заеми на стойност до 6 000 лева.

В случай, че студентите решат да финансират образованието си могат да получат и средства до 15 000 лева. Това е вид студентски кредит без поръчител, гарант или обезпечение със собственост, но студентите се задължават да върнат средствата след като завършат. Практиката на банките е да изискат започване на погасяването, след като младите хора приключат обучението си, но им се начисляват лихви, докато следват. Изискването е да учат редовно у нас или в чужбина.

Условието е да се обучавате в редовна форма в България или чужбина.