Накарайте даваните от вас имоти под наем да станат печеливши

ttПритежаването на имоти, които се дават под наем може да бъде един много добър източник на стабилни доходи, ако се работи с тях правилно. Трябва да знаете, че това е една дългосрочна инвестиция и не бива да мислите за огромни печалби в краткосрочен период. Взетите от вас решения могат да се окажат от решаващо значение за това, колко пари ще ви носи всеки един от тези давани имоти под наем.

Когато притежавате жилища или бизнес площи, които отдавате, вие имате всички правни задължения на собственик, включително данъци, ипотека, застраховки и всички други разходи. В същото време, вие трябва да бъдете наясно със състоянието на вашите имоти по всяко време и да поддържате безопасна среда на живот за наемателите ви. Налице са също и инвестиции от ваша страна, ако се наложи някакъв ремонт, а също така обикновено вие плащате комуналните услуги и след това чакате наемателите да ви възстановят сумата (освен ако не се разберете те да си плащат водата и електричеството).

Ако обмисляте да продадете даден имот, който сте отдавали под наем, има няколко неща, които биха могли да повлияят на цената и според изследване направено от специалистите от Imotifree, това са:

Всички или по-голямата част от стаите са наети

Повечето инвеститори в жилища отдавани под наем ще бъдат заинтересовани от покупката, ако знаят, че даденият апартамент или къща имат настоящи наематели, които ще започнат да им носят незабавни доходи.

Правени ли са някакви подобрения и ремонти през последните години?

Инвеститорите ще платят много повече, ако знаят, че няма да им се наложи да правят разходи за вкарването на имотите в прегледен вид.

Възможно ли е да се получи същият наем от наемателите, който е в съответствие с площта?

Купувачите искат да са сигурни, че при изтичане на настоящият договор с настоящите наематели, те ще могат да го преподпишат с приблизително същите параметри.

Винаги наличието на подписан стандартен договор за наем вдига цената на имота

Инвеститорите са много по-спокойни и плащат повече, когато знаят, че отношенията с наемателите са строго уредени. Договорът обикновено включва правилата и разпоредбите на имота, стойността на наема и до коя дата е дължим той, всички дадени депозити и т.н. Трябва също да е описано кои ремонти са за сметка на хазяина и кои промени и дребни ремонти са за сметка на наемателите.