Какво представлява уеб дизайна и неговите основни елементи, етапи и принципи

Какво представлява уеб дизайна, какви са неговите основни елементи, етапи и принципи.

"Кой е уеб дизайнер" - това е човекът, екипът, който прави уеб сайтове: http://webdesignbulgaria.net. Напоследък се чудех дали наистина е така. В крайна сметка реших да изясня този въпрос и да разбера кой уеб дизайн е в най-широкия смисъл на думата и кой може да се нарече уеб дизайнер. За да разберете, нека да разгледаме стъпките, принципите и елементите на уеб дизайна.

 

1. Определение на уеб дизайна

Уеб дизайнът е процес на създаване на уеб сайтове, включващи техническо развитие, структуриране на информацията, визуален (графичен) дизайн и доставка на мрежа.

Какво представлява уеб дизайна, неговите основни елементи, етапи и принципи.

Етапи на уеб дизайна

Подробното разбиране на процеса на създаване на сайт ще ни даде възможност да определим кой какво прави на всеки етап и кой на тази основа се нарича уеб дизайнер. Какво представлява уеб дизайна, неговите основни елементи, етапи и принципи

1. Техническо задание

Въз основа на ясна представа за целта, за която желаете да създадете сайт, размерът на сайта, неговата функционалност, основните параметри, визуалното представяне и структурата на сайта. Сцената завършва след одобрение на техническото задание от клиента.

2. Структурираща информация (използваемост)

Тя включва формата и организацията на съдържанието на сайта. Включва широк спектър от въпроси от мисленето чрез логическата структура на уеб страниците до избора на най-удобните форми на предоставяне на информация. Проектантът, мениджърът на проекта е ангажиран.

3. Графичен дизайн

Графичният редактор комбинира визуалното пространство на сайта с помощта на графични елементи като декорация или навигация. Реалният дизайн на страницата е графичен файл. Изпълнява се от дизайнера.

4. Оформление

На този етап графичната картина се изрязва на отделни елементи и с помощта на HTML и CSS технологията се трансформира в код, който може да бъде прегледан чрез браузър. Изпълнява се енкодера, от програмиста.

5. Уеб мастеринг

На този етап се извършват действия, които насърчават разпространението и ефикасното предоставяне на сайта чрез мрежата. Включва хостинг и оптимизация на търсачките. Изпълнява се от администратора, уеб администратор.

Елементи на уеб дизайна

Елементите на уеб дизайна са тези абстрактни материали, с които дизайнерът трябва да работи. Основните елементи на дизайна са: пространство, линия, форма, цвят, текстура, шрифт, форма, светлина и сянка, размер. От тях, както и от тухли, се изгражда цялостният състав на дизайна.

Какво представлява уеб дизайна, неговите основни елементи, етапи и принципи

За да ги използват правилно, трябва да знаят техните характерни свойства, силни и слаби страни, поведение в различни ситуации.

5. Принципи на уеб дизайна

Но за да се научите как да изграждате сграда, не е достатъчно да знаете свойствата на тухлите. Това са принципите на уеб дизайна, които определят правилата за взаимодействие на всички елементи. Основните принципи на уеб дизайна са: баланс, контраст, подчинение, посока на внимание, пропорции, мащаб, ритъм, единство.

Какво представлява уеб дизайна, неговите основни елементи, етапи и принципи.

Основните принципи на дизайна определят какво е добро и кое е лошо сред безбройните комбинации от елементи.

С Уеб Дизайн България може да постигнете много повече. Опитайте, като се доверите на професионалисти!