Видове покривни наклони и използването им при ремонт на покриви

Разнообразието от покривни наклони позволява те да се използват така, че да са съобразени с вида и използването на сградата. Хората занимаващи се с ремонт на покриви се съобразяват с различни фактори на покривния наклон. Някои по-важни от тях са:

- Архитектурната основа понякога е определяща за покривните форми. Мястото на покривните линии понякога е определящо за архитектурното въздействие на сградата. Често се налага да се съобрази и с околните сгради или традиции на местността.

- Основата на сградата и нейната конструкция, както формата и използвания материал оказват влияние при ремонтиране на покриви от различен тип.

- Особеностите на климата в района. Различните видове валежи, температурните промени, силата на ветровете и надморската височина са друг фактор, когато става въпрос за избор на покривка на различните видове покриви и техният наклон.

- Когато се извършва ремонт на покриви трябва да се вземе под внимание факта, че всяка покривка има минимален и максимален допустим наклон, който е установен по БДС.

Има правила, което е от значение при определяне на покривния наклон при ремонтиране на покриви или тяхното първоначално изграждане. То се състои в това, че колкото дадена покривка има повече фуги, тоест тя е съставена от значително малки по размер плочи, или има неуплътнени и неравни места и има значителни валежи, то толкова и наклонът трябва да бъде по-голям.

Големият наклон позволява на водата да се оттича по-бързо, а снегът да не се задържа дълго. С този наклон не се допуска набиване на течност във фугите на покривката, което става под въздействие на силният вятър.

При ремонт на покриви с голям наклон - над 70% се счита, че снегът се свлича достатъчно бързо. При наклон над 50% водата трудно може да навлиза между фугите на покривките, там където се застъпват. Това може да се случи в следствие на много силен вятър. По тази причина е важно, когато се ремонтират покриви, фугите да бъдат добре уплътнявани.

Трябва да се внимава с избора на покривка, защото има такива, които образуват кондензация. Понякога тя не може да се оттича и пада във вид на капки. За да не се случва това трябва наклонът на ремонтирания покрив да бъде по-голям от 27%. При малки наклони не се допускат фуги и ако има такива те се запояват или заваряват.