Добри шофьорски практики

Използването на мигачи е важно във всеки един момент когато сменяте посоката на движение. Препоръката на специалистите работещи в този автосервиз е да използвате винаги когато е задължително мигач, дори когато това ви се струва ненужно в конкретния случай. Навикът за използване на мигач е един от най-важните за всеки един шофьор.